Tietosuojaseloste

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Avoin yhtiö Urheiluakin palveluissa
Rekisterinpitäjä
Avoin yhtiö Urheiluaki, Forssa
Y-tunnus 2945608-7
Yhtiönkatu Kutomon Kauppakeskus, 30100 Forssa
Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä Aki Siika-ahoon osoitteessa
aki@urheiluaki.fi
Mitä tietoja käsittelemme?
Sivusto tallentaa toiminnan kannalta välttämättömän määrän evästeitä.
Evästeiden avulla ei ole mahdollista selvittää kuka sivuilla kävi tai mitä käyttäjä tekee ennen tai jälkeen käymisen jollain muulla sivulla – evästeiden tarkoitus on ainoastaan mahdollistaa sivuston sujuva toiminta.
Jos annat meille puhelinnumerosi ja luvan lähettää siihen markkinointiviestintää, niin käytämme numeroasi markkinointiviestinnän lähettämiseen. Emme yksilöi numeroita – eli emme tiedä tarkalleen kenelle viesti lähetetään. Jotta viestit pystytään lähettämään, niin numerot on kuitenkin pakko lähettää teleoperaattoreille luettavassa muodossa.
Jos olet varannut meiltä huollon, niin otamme sinulta ylös asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot; tälläisiä ovat esimerkiksi puhelinnumero, jotta voimme ilmoittaa sinulle huollon valmistumisesta.
Jos annat meille sähköpostiosoitteesi ja luvan lähettää siihen markkinointiviestintää, niin käytämme sähköpostiosoitettasi markkinointiviestinnän lähettämiseen. Emme yksilöi sähköpostiosoitteita – eli emme tiedä tarkalleen kenelle viesti lähetetään. Jotta viestit pystytään lähettämään, niin sähköpostiosoitteet on kuitenkin pakko säilöä ja lähettää luettavassa muodossa.
Jos olet tehnyt kauttamme tuotetilauksen (seuravaate tai muu vastaava tilattava tuote), niin säilytämme asiakasuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiä tietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellista.
Emme yhdistele manuaalisesti tai automaattisesti eri lähteistä saatuja tietoja.
Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?
Avoin yhtiö Urheiluaki käsittelee henkilötietoja osana liiketoimintaa. Henkilötietojasi käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.
Säilytysaika
Säilytämme tietojasi palveluissamme niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen sitä vaatii.
TIedot poistetaan säännöllisesti siinä vaiheessa, kun olemme varmistuneita että tietojen säilyttäminen ei ole enää välttämätöntä asiakasuhteen hoitamisen kannalta.
Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Avoin yhtiöä Urheiluaki ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.
Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.
Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.
Tietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.
Käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.
Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön
Tietoja henkilötietojen vastaanottajista
Avoin yhtiö Urheiluaki rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta voi käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Avoin yhtiö Urheiluaki pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluvat muun muassa:
Tietotekniikkapalveluiden tuottajat
Mobiili- ja verkkokauppapalveluiden tuottajat
Sähköposti- ja tekstiviesti palveluiden tuottajat
Välttämättömät tiedot Avoin yhtiö Urheiluakin kannalta
Jotta voisimme tarjota sinulle tuotteita ja palveluita, on meidän käsiteltävä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi välttämättömiä henkilötietoja.
Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi
Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.
Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

Siirry sivun alkuun